SERVEIS

advocats-herencies-gestio-patrimonis-barcelonaTRAMITACIÓ D’HERÈNCIES

A LEGAL CORNER ens ocupem de totes les gestions necessàries per al repartiment de l’herència, estalviant temps i preocupacions als nostres clients.

Actuem amb la màxima eficàcia i eliminem esperes innecessàries. Els nostres clients coneixen en tot moment quina és la situació del seu assumpte i estan informats de forma permanent, perquè se’ls comunica cada tràmit i gestió. Per això,  aportem la tranquil·litat i seguretat que els nostres clients ens demanen.

ORIENTACIÓ TESTAMENTÀRIA

Assessorem els nostres clients sobre quina és la millor solució per ordenar les seves últimes voluntats i els ajudem a decidir, tenint en compte els aspectes familiars, jurídics i fiscals d’aquesta decisió.
Ho preparem tot de forma que el client tan sols hagi d’anar a la Notaria a signar.

ASSESSORAMENT INTEGRAL

Resolem qualsevol tipus de problema derivat d’una herència i donem solució als problemes causats per situacions de copropietat, ocupació de finques, manca d’acceptació dels hereus,  reclamacions de llegítimes, deutes del causant, i tots aquells que puguin ser conseqüència d’una successió mal resolta. Procediments judicials derivats d’herències: declaracions d’hereus, interpel·lacions judicials, procediments de divisió d’herències, reclamació de llegítima i  venda de finques en subhasta. Dissolució de condominis, incapacitats,constitució de tuteles i curateles i rendició de comptes de tutors o curadors.

 

GESTIÓ DE PATRIMONIS

A LEGAL CORNER tenim una llarga experiència en gestió de patrimonis, sempre amb l’objectiu de protegir els béns de forma que no caiguin en mans dels creditors o que quedin malmesos per una gestió ineficient. Som especialistes en arrendaments, en dret immobiliari i en propietat horitzontal, i gestionem les finques per tal que arribin a ser rendibles.

També ens encarreguem de l’administració de patrimonis en qualitat de tutors, curadors i defensors legals de persones incapacitades judicialment o menors tutelats, i administrem el seu patrimoni aconseguint la seva rendibilitat, vetllant pels interessos de la persona desvalguda i aportant la màxima seguretat i confiança als familiars.


LEGAL CORNER constitueix l’àrea de dret civil del grup ADVOCATS ASSOCIATS. El departament, dirigit per l’advocat Sr. Vicenç Marión Inglès, s’ocupa de l’assessorament i tramitació en matèria de successions i de qualsevol altra qüestió derivada, ja que el seu camp d’actuació abasta des de l’assessorament extrajudicial (dret de família i successions, dret arrendatari i immobiliari, propietat horitzontal, contractació i assessorament en el tràfic jurídic privat), fins a la intervenció integral en la resolució litigiosa de conflictes (procediments judicials i arbitrals en matèria civil).

Però a més, també s’ocupa de comercialitzar qualsevol immoble, ja sigui en arrendament o en venda al preu més competitiu del mercat. En aquest sentit, cal destacar que el director de departament compta amb el títol d’Agent de la Propietat Immobiliària, amb àmplia experiència en el sector, de manera que a l’eficàcia i el rigor en la gestió de les operacions encarregades se li uneix la seguretat jurídica, en unir en una sola persona els títols d’advocat i API.

D’altra banda, l’àrea de dret civil no només completa la defensa jurídica dels nostres clients en els procediments judicials que puguin substanciar en tot el territori nacional, sinó que gaudeix d’acreditada experiència en el camp del recobrament i regularització d’impagats, servint de suport extern als departaments de riscos / crèdits i financers dels nostres clients.

LEGAL CORNER, dins la seva política de cobertura integral de les necessitats dels seus clients, assegura la prestació d’un servei alhora àgil i personalitzat, donant a aquesta àrea una especial importància, oferint al ciutadà no només un equip professional amb dilatada experiència en la matèria, sinó a més amb plena garantia en el marc de la relació de confidencialitat i confiança que presideix les relacions amb els nostres clients.

 

 

 

 

Guardar