GESTIÓ DE PATRIMONIS

Ens ocupem d’organitzar els béns de l’herència i qualsevol patrimoni per tal de fer-los rendibles, i gestionem els béns de menors i incapacitats per protegir els seus interessos.