EL DESPATX

ESPECIALISTES EN DRET DE SUCCESSIONS I TRAMITACIÓ D’HERÈNCIES

El dret de successions català, per la seva complexitat, requereix d’un alt grau d’especialització per part del professional a qui s’encarrega la tramitació d’una herència. Tant l’entrada en vigor del Llibre IV del Codi Civil de Catalunya, l’1 de gener de 2009, com de la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives, l’1 de gener de 2010, han introduït canvis en la matèria que fan aconsellable l’assessorament per part d’un professional expert.

Des del 1973, any de la seva fundació, a LEGAL CORNER, S.L.P. ens dediquem a l’estudi i aplicació del dret de successions català. Som especialistes en la tramitació d’herències tant des del punt de vista jurídic (assessorament sobre les diverses opcions de què disposen els hereus, reclamacions de llegítimes, quarta falcídia, quarta vidual, etc.) com de la seva gestió (preparació d’escriptures d’herència, liquidació d’impostos, inscripció de finques al Registre de la Propietat, etc.).

A LEGAL CORNER, S.L.P. comptem amb una llarga trajectòria en la tramitació d’herències i orientem els nostres clients a l’hora de fer testament per tal que el cost fiscal per als hereus sigui el mínim possible.

A més, també som especialistes en dret de successions espanyol i en tramitació d’herències a França.

Els nostres experts en dret civil l’atendran de forma personal i amb tota l’atenció que el seu cas mereix, i sobretot, sense les tarifes abusives que apliquen la majoria dels despatxos d’advocats.

La nostra activitat professional es desenvolupa tan en l’àmbit de l’assessorament com en el contenciós, i es dirigeix a particulars, entitats públiques i privades, empreses i món universitari, i es presta des del nostre despatx professional de Barcelona, davant dels Jutjats i Organismes corresponents.

 

advocats-herencies-successions-donacions-barcelona

 

LEGAL CORNER, S.L.P. està integrada al GRUP ADVOCATS ASSOCIATS on comptem, a més, amb especialistes en la constitució de societats, fundacions i associacions i en la seva gestió; en dret processal; dret de família; dret laboral; dret urbanístic i dret penal, que fan del nostre despatx la solució integral a qualsevol consulta que se’ns vulgui plantejar.

 

 

 

Guardar

Guardar

Guardar